Mô Tả Dự Án

Khách Hàng: Điện Quang

Mục Tiêu Nhắm Đến: Xây dựng Group Facebook cho cộng đồng người dùng Điện Quang

KPI: Group Facebook 80,000 thành viên

Hoạt Động Chính: 

 • Tăng member cho group thông qua hệ thống mời member của Fancy Creative Agency
 • Tổ chức 1 Minigame/tháng trên Group
 • Duy trì nội dung trên group (30 bài/tháng)

Đo Lường Độ Hot Sản Phẩm

Timeline Xây Dựng Group Facebook

Giai đoạn chuẩn bị (T6/2021)

 • Mua nick ảo
 • Nuôi nick trong 1 tháng để hạn chế Facebook AI quét
 • Quét và lập danh sách các group liên quan
 • Chuẫn bị hệ thống server sẵn sàng triển khai 24/7

Giai đoạn triển khai (T8-T12/2021)

 • Quét member trên các group liên quan
 • Khởi động và duy trì hệ thống 24/7 để mời các thành viên từ các group liên quan vào group của Điện Quang
 • Bảo trì và xử lý lỗi phát sinh trong quá trình vận hành

Giai đoạn nghiệm thu (T1/2022)

 • Tiến hành nghiệm thu theo KPI đã đề ra

Báo Giá Chiến Dịch Xây Dựng Group Facebook Điện Quang T7-T12/2021

BUT ...

Life is NOT

It’s more complicated than you think. You’re doomed with your work!

Your time is

STOP WASTING YOUR TIME!

STOP WASTING YOUR TIME

091-791-0502 | Hello@fancydistrict.net

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

@ FANCY YOU

Whoever Said You Can’t Buy Time is an Idiot…

@ Fancy, you can!

ALWAYS PERFECT TIME TO HIRE US!

091-791-0502 / Hello@fancydistrict.net

BUY YOUR TIME NOW!

Buy Your Time Now!

091-791-0502 | Hello@fancydistrict.net

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!