Mô Tả Dự Án

Khách Hàng: Konica Minolta

Mục Tiêu Nhắm Đến: Định hình lại thương hiệu Konica Minolta trên nền tảng website

Hoạt Động Chính: Thiết kế và lập trình website Konicar.vn

Đo Lường Độ Hot Thương Hiệu

Timeline Xây Dựng Website Konicar.vn

Giai đoạn chuẩn bị (5 ngày)

Lấy yêu cầu & phân tích yêu cầu

Chốt phong cách hình ảnh và nội dung

Thiết kế giao diện Konicar.vn (30 ngày)

Thiết kế giao diện các trang:

  • Homepage
  • About Konica
  • Product Packages
  • News

Lập trình website Konicar.vn (15 ngày)

Tiến hành lập trình Backend & Frontend trang web Konicar.vn dựa trên giao diện đã chốt.

Lập trình tính năng trải nghiệm sản phẩm (20 ngày)

Lập trình tính năng trải nghiệm sản phẩm cho website Konicar.vn

Nghiệm thu & Launching

Nghiệm thu và bàn giao trang web hoàn chỉnh.

Báo Giá Thiết Kế Website Konicar.vn

Đề Xuất Website Konicar.vn

BUT ...

Life is NOT

It’s more complicated than you think. You’re doomed with your work!

Your time is

STOP WASTING YOUR TIME!

STOP WASTING YOUR TIME

091-791-0502 | Hello@fancydistrict.net

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

@ FANCY YOU

Whoever Said You Can’t Buy Time is an Idiot…

@ Fancy, you can!

ALWAYS PERFECT TIME TO HIRE US!

091-791-0502 / Hello@fancydistrict.net

BUY YOUR TIME NOW!

Buy Your Time Now!

091-791-0502 | Hello@fancydistrict.net

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!